Podatek akcyzowy od brygadówek – wygraliśmy z fiskusem w sprawie odzyskania nadpłaty!

„Brygadówki” (na szczęście) nie są towarem luksusowym –
postępowania podatkowe z fiskusem w sprawie odzyskania nadpłaty wygrane… i to dwa razy!

Brygadówka

W zakresie podatku akcyzowego kształtuje się nowa linia orzecznicza – a my w tej sprawie dwa razy wygraliśmy z fiskusem w sprawie odzyskania nadpłaty, uzyskując dla naszego klienta korzystne (co prawda jeszcze nieprawomocne) rozstrzygnięcia.

Świetna, prezentująca zrozumienie zasad gospodarczych i biznesowych linia orzecznicza ma szansę zmienić podejście organów podatkowych i korzystnie wpłynąć na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców nabywających „brygadówki” z zagranicy jak i zmieniających konstrukcję i wyposażenie pojazdów dostawczych.

„Brygadówki” nie są towarem luksusowym – to dobra wiadomość biorąc pod uwagę kwestie podatkowe

Tym zagadnieniem zaczyna się również zajmować Naczelny Sąd Administracyjny, który potwierdził stanowisko sądów pierwszej instancji, wskazując, że „brygadówki”, czyli dwurzędowe pojazdy o mieszanym charakterze, służącym zarówno do przewozu osób jak i towarów, nie są dla celów podatku akcyzowego tym samym co samochody osobowe.

Jak słusznie wskazują sądy, akcyza dotyczy towarów luksusowych, a do takich nie można zaliczyć samochodów, których głównym przeznaczeniem jest użytkowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i których wyposażenie ogranicza się do bezpiecznego przewozu osób – a które z luksusem mają niewiele wspólnego.

„Brygadówki” to przecież samochody przeznaczone co do zasady do przewozu towarów, a nie osób. Biorąc pod uwagę stanowisko sądów administracyjnych, kluczowe znaczenie dla oceny każdego przypadku będzie więc miało wyposażenie każdego samochodu.

Masz brygadówkę? Sprawdzimy, czy nie zapłaciłeś niepotrzebnie. Planujesz mieć brygadówkę? Zweryfikujemy, czy musisz płacić akcyzę

Istotne jest to, że można działać w sprawie przeszłych, obecnych i przyszłych rozliczeń. Po pierwsze, możliwe jest wnioskowanie o nadpłatę akcyzy uiszczonej od pojazdów wielofunkcyjnych. Po drugie, w sytuacji wątpliwości co do konieczności zapłaty akcyzy od określonego samochodu, powinno się rozważyć wystąpienie o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (co pozwoli zabezpieczyć się przed ewentualną kontrolą podatkową) i ewentualne zaskarżenie do sądu administracyjnego negatywnego rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Julia Karcz

Radca prawny

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita