Nowe przepisy UE mogą zrewolucjonizować polski rynek pracy – B2B pod presją zmian

W świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych, polski rynek pracy może stanąć przed znaczącymi wyzwaniami. Choć inicjatywa ma na celu zwiększenie ochrony praw pracowniczych, nasuwa się pytanie o jej potencjalny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej na światowym rynku oraz problematyczność przekwalifikowania umów B2B na umowy o pracę (UOP).

Nowe przepisy UE mogą zrewolucjonizować polski rynek pracy – B2B pod presją zmian

W stronę lepszej ochrony czy ograniczenia dla biznesu?

Na poziomie deklaracji, celem dyrektywy jest przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników korzystających z elastycznych form zatrudnienia, które są często oferowane przez cyfrowe platformy pracy. Szacuje się, że tylko w Unii Europejskiej działa ich już ponad 500, co stanowi znaczący segment rynku pracy. Dyrektywa wprowadza mechanizmy mające na celu zapewnienie „pracownikom” platform praw zbliżonych do tych, które mają pracownicy na umowach o pracę. Kluczowym elementem jest możliwość przekwalifikowania umów B2B na umowy o pracę, czyli zmiana, która dotyczyć może wszystkich przedsiębiorców. Z jednej strony, jest to krok ku większej ochronie pracowników, z drugiej – może zwiększyć obciążenia dla firm, które do tej pory korzystały z elastyczności jaką oferuje samozatrudnienie.

Implikacje dla polskich przedsiębiorstw

Wpływ dyrektywy będzie zróżnicowany w zależności od sektora, np. sektor technologiczny i start-up’y, które często polegają na elastyczności kontraktów B2B, mogą odczuć zmiany wprowadzone dyrektywą najbardziej. Masowe przekwalifikowanie umów B2B na umowy o pracę może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świecie, a nadto wygenerować spory z organami podatkowymi dotyczące okresów przeszłych, a jeszcze nieprzedawnionych, gdzie kwoty potencjalnych zaległości w PIT czy w składkach ZUS mogą osiągnąć wartości nie do udźwignięcia przez firmy nimi dotknięte, które przecież działały i działają zgodnie z obowiązującymi przepisami i utartą praktyką rynkową. Większe obciążenia finansowe związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także z przestrzeganiem standardów pracy mogą zniechęcić start-up’y i firmy technologiczne do inwestowania i rozwijania działalności w Polsce.

Co to oznacza dla polskich firm?

Mając na uwadze wprowadzenie dyrektywy, przedsiębiorcy powinni niezwłocznie rozpocząć analizę swoich modeli zatrudnienia oraz przygotować się do przyszłych zmian w przepisach. Odpowiednie dostosowanie strategii biznesowych do nowych wymogów prawnych będzie kluczowe dla zapewnienia płynności operacyjnej i zgodności z unijnymi regulacjami, co ułatwi zarządzanie zmianami na polskim rynku pracy.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Weronika Tyniec
Weronika Tyniec

Aplikantka radcowska

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita