21.06.2023

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – „inne niż transgraniczne” schematy podatkowe MDR będą musiały być zaraportowane

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a obowiązki MDR

Po wejściu w życie przepisów o MDR – 1 stycznia 2019 roku – podatnicy musieli ocenić swoje transakcje, sięgając wstecz aż do maja roku 2018. Teraz ci, którzy z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego nie raportowali schematów krajowych na bieżąco, muszą spojrzeć wstecz aż do 30 marca 2020 roku

3 letnie zawieszenie dobiega końca

Zawieszenie biegu terminów MDR z uwagi na zagrożenie COVID obowiązywało przez ponad 3 lata – od 30 marca 2020 r. W tym czasie część podmiotów raportowało schematy podatkowe na bieżąco, część jednak odłożyła ten obowiązek, czekając na zakończenie stanu zagrożenia epidemiologicznego. W całym tym okresie ukształtowała się jednak, w jakimś stopniu, praktyka – co należy raportować, a co nie, i w jaki sposób.

Uzgodnienia inne niż transgraniczne

Warto podkreślić, że bardzo duża część schematów podatkowych raportowanych w Polsce to właśnie uzgodnienia inne niż transgraniczne (np. wypłaty dywidend oraz inne płatności zagraniczne spełniające tzw. inne szczególne cechy rozpoznawcze). Takie schematy zdarzają się bowiem w praktyce gospodarczej znacznie częściej, niż schematy transgraniczne.

Bieg terminu w zakresie obowiązku składania informacji o schematach podatkowych ”krajowych” rozpocznie się z dniem 1 sierpnia 2023

Podatnicy powinni zatem teraz, wyposażeni w szerszą wiedzę na temat MDR, dokonać przeglądu dokonanych w firmie transakcji i uzgodnień.

Warto ustalić zakres swoich obowiązków MDR z pomocą profesjonalisty. Konsekwencje ich niewypełnienia są bowiem znaczące – są to nie tylko kary pieniężne. W przypadku skazania za przestępstwo skarbowe w związku z niedopełnieniem obowiązków MDR sąd może orzec o zakazie prowadzenia określonej działalności.

Wszystkie podmioty, które mogą potencjalnie podlegać obowiązkowi składania informacji MDR w Polsce, powinny dokonać przeglądu swoich transakcji/uzgodnień (za okres co najmniej 3 ostatnich lat) w celu ustalenia zakresu swoich obowiązków MDR.

Ponadto, warto wyposażyć swoją organizację w odpowiednie procedury MDR, które będą gwarantowały, że dochowuje się należytej staranności. Mając procedurę, będziesz wiedział jakie transakcje wziąć pod lupę i jakie są najczęściej spotykane cechy rozpoznawcze, a także co zrobić w przypadku wykrycia schematu podatkowego w organizacji.