Jak skutecznie wznowić postępowanie podatkowe

Czym właściwie jest wznowienie postępowania?
To szczególna instytucja procesowa, która umożliwia wzruszenie sprawy zakończonej decyzją ostateczną, dzięki czemu istnieje możliwość ponownego procedowania, rozpoznania i – na co najczęściej liczą podatnicy – wydania innego rozstrzygnięcia.

wznowienie postępowania podatkowego

Postępowanie wznowieniowe jest postępowaniem dwuetapowym. W pierwszej kolejności wyjaśniane jest to, czy w sprawie zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania – jeżeli tak, to przeprowadzone jest ponownie postępowanie co do istoty sprawy.

Kiedy można wznowić postępowanie?

Żeby skutecznie wznowić postępowanie podatkowe, należy wykazać, że było ono objęte kwalifikowaną wadliwością. Ordynacja podatkowa przewiduje szereg sytuacji, kiedy możliwe jest wzruszenie ostatecznej decyzji podatkowej. Aby skutecznie wznowić postępowanie, muszą wystąpić łącznie cztery przesłanki:

• wyjście na jaw nowych okoliczności faktycznych lub dowodów;
• nowe okoliczności faktyczne lub dowody są istotne dla sprawy, tzn. mogą mieć wpływ na jej odmienne rozstrzygnięcie;
• nowe okoliczności faktyczne lub dowody nie były znane organowi, który wydał decyzję;
• nowe okoliczności faktyczne lub dowody istniały w dniu wydania decyzji.

Pamiętaj o terminach na wznowienie postępowania

Postępowania podatkowego nie uda się wznowić, jeżeli zostanie przekroczony termin na złożenie wniosku. Co do zasady, jest to termin przedawnienia konkretnego zobowiązania podatkowego, jednak trzeba mieć na uwadze również terminy szczególne. Te najczęściej stosowane w praktyce to miesiąc od momentu powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji gdy strona z własnej winy nie uczestniczyła w postępowaniu i miesiąc od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które może mieć wpływ na wydane orzeczenie.

Pomagamy ocenić, czy jest szansa na wznowienie postępowania. Jeżeli tak – doradzimy, czy warto

Trzeba pamiętać, że postępowanie wznowieniowe nie jest kontynuacją postępowania zwykłego i nie może być wykorzystane do pełnej merytorycznej kontroli decyzji i ponownej jej oceny.

Nie tylko wiemy, kiedy i jak można wznowić postępowanie, wiemy też – kiedy warto.

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita