Wydatki na „home office” jako koszt podatkowy

W dzisiejszych realiach praca zdalna stała się normą. Wiele osób, nie tylko funkcjonujących w branży IT, decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w domu – tzw. home office. To rozwiązanie oferuje wiele korzyści, ale rodzi również szereg pytań podatkowych po stronie działających w ramach home office przedsiębiorców. Podstawowym zagadnieniem jest możliwość uznawania wydatków związanych z domowym biurem za koszty uzyskania przychodów. W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej o sygnaturze 0112-KDIL2-2.4011.41.2024.1.KP.

Wydatki na „home office” jako koszt podatkowy

Które wydatki można zaliczyć do KUP?

Załóżmy, że jesteś programistą prowadzącym działalność gospodarczą w domu. Masz wydzielone pomieszczenie do pracy oraz garaż, w którym przechowujesz samochód wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca ponosisz różne koszty związane z utrzymaniem domu, takie jak prąd, ogrzewanie, podatek od nieruchomości czy abonament za Internet. Zaciągnąłeś również kredyt hipoteczny na zakup domu, a odsetki od tego kredytu także stanowią twój wydatek.

Dyrektor KIS, we wskazanej wyżej interpretacji indywidualnej, potwierdził, że część wydatków na biuro w domu może być uznane za koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem, że są one proporcjonalnie przypisane do części nieruchomości wykorzystywanej do celów biznesowych. To oznacza, że jeśli masz biuro w domu o powierzchni 20 m², a cała powierzchnia domu wynosi 100 m², możesz uznać 20% kosztów związanych z utrzymaniem domu jako koszty podatkowe. Odsetki od kredytu hipotecznego również mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem, że będą faktycznie zapłacone – wówczas w części proporcjonalnie przypadającej na powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.

Dla osób świadczących usługi w trybie home office interpretacja Dyrektora KIS jest pozytywnym sygnałem, gdyż stanowi potwierdzenie możliwości obniżenia obciążeń podatkowych przez zaliczenie części wydatków związanych z utrzymaniem domowego biura do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności. Kluczowym elementem jest jednak odpowiednie dokumentowanie wydatków oraz spójne i realistyczne podejście do kwestii proporcji powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że interpretacje indywidualne formalnie chronią jedynie tych podatników, na rzecz których zostały wydane.

Jeśli pracujesz w systemie home office i ponosisz koszty prowadzenia działalności gospodarczej z domu, rozważ konsultację w zakresie odliczania tych kosztów od podatku z doradcą podatkowym, a niekiedy także wystąpienie do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej, celem uzyskania indywidualnej ochrony.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Weronika Tyniec
Weronika Tyniec

Aplikantka radcowska

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita