20.03.2020

Wsparcie klientów w zakresie zapobieżenia utraty płynności w obszarze podtaków