Urzędy trafiają celniej w nierzetelnych podatników przy typowaniu do kontroli skarbowych

Lepsze oko urzędników przy typowaniu podatników do kontroli skarbowych nie wzięło się jednak znikąd. Jak dowiadujemy się z informacji przedstawianych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, urzędnicy wspomagają się zaawansowanymi narzędziami analitycznymi i systemami informatycznymi, które pomagają znaleźć nieprawidłowości w rozliczeniach.

częste kontrole skarbowe

W publikowanych komunikatach wskazuje się, że kontrole są elementem systemu monitorowania i zwalczania nieprawidłowości – zestawiając powyższe z coraz wyższymi wskaźnikami skuteczności przeprowadzanych kontroli skarbowych, wydaje się, że fiskus lepiej celuje i w konsekwencji – lepiej trafia. Na liście fiskusa jest wiele różnorodnych branż – konkretne tendencje i upodobania organów podatkowych zmieniają się jednak tak, jak zmieniają się trendy w biznesie.

Kto może spodziewać się kontroli?

Typowanie podatników do takich kontroli odbywa się na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy ryzyka. Przede wszystkim, kontroli powinni spodziewać się podatnicy, którzy wystąpili o zwrot nadwyżki podatku VAT. Czy wobec tego zdarzają się kontrole wobec przypadkowych podatników? Oczywiście. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – organy podatkowe są uprawnione do przeprowadzenia kontroli podatkowej u każdego podatnika.

Jak kończą się najczęściej kontrole?

Jednocześnie ogólnodostępne dane potwierdzają, że kontrole niezwykle często kończą się negatywnie dla podatników i często rozpoczynają wieloletnie spory związane z kwestionowaniem weryfikowania rozliczeń przedsiębiorców i nie tylko.

Rozwiązanie

Biorąc pod uwagę zwiększoną skuteczność wszczynanych kontroli, tym istotniejsze wydaje się skorzystanie ze wsparcia doświadczonych pełnomocników. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w kontroli podatkowej lub chcesz się przygotować przed jej wszczęciem – jesteś w dobrym miejscu. Wygrywamy spory podatkowe nawet w starciu ze świetnie celującym fiskusem.

 

Julia Karcz

Radca prawny

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita