Ruszyła tarcza finansowa realne wsparcie dla podatników

Wreszcie ruszyła tarcza finansowa stanowiąca wreszcie realne wsparcie dla podatników odnotowujących spadek obrotów ze względu na pandemię koronawirusa i towarzyszący kryzys gospodarczy. O ile poprzednie rozwiązania dotyczyły przede wszystkim wsparcia mikrofirm lub stosunkowo niewielkiego dofinansowania wynagrodzeń i składek – w ramach tarczy finansowej można uzyskać nawet środki w wysokości 3,5 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorców. Dla mikrofirm wsparcie uzależnione jest od dwóch […]

Wreszcie ruszyła tarcza finansowa stanowiąca wreszcie realne wsparcie dla podatników odnotowujących spadek obrotów ze względu na pandemię koronawirusa i towarzyszący kryzys gospodarczy.

O ile poprzednie rozwiązania dotyczyły przede wszystkim wsparcia mikrofirm lub stosunkowo niewielkiego dofinansowania wynagrodzeń i składek – w ramach tarczy finansowej można uzyskać nawet środki w wysokości 3,5 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorców.

Dla mikrofirm wsparcie uzależnione jest od dwóch czynników:

  • spadku obrotów (trzy progi 25-50%; 50-75%; 75-100%)
  • liczby pracowników (do maksymalnie 9)

Spadek obrotów (chodzi o przychód ze sprzedaży a nie dochód) powinien wystąpić po 1 lutego 2020:

  1. w porównaniu do miesiąca poprzedniego (np. kwiecień 2020 do marca 2020) lub
  2. analogicznego okresu z zeszłego roku (np. marzec 2020 do marca 2019).

Poniżej na podstawie danych Polskiego Funduszu Rozwoju przedstawiono możliwą wysokość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej:

Maksymalnie wsparcie może zatem wynieść 36.000 zł na każdego pracownika pełnoetatowego co daje przy 9 pracownikach (limit dla mikrofirmy kwotę 324.000 zł wsparcia.

Program zakłada jeszcze większe wsparcie dla małych i średnich firm, w tym przypadku uzależniony od obrotów:

W tym obszarze subwencja może osiągnąć kwotę do 3,5 mln zł w zależności od spadku obrotów i przychodu za rok poprzedni.

Kilka uwag praktycznych:

  • Wnioski składane są za pomocą bankowości elektronicznej bez dodatkowych formularzy. Dane są jednak weryfikowane w bazach publicznych zwłaszcza podatkowych. W przypadku gdy znaczące obniżenie obrotów miało miejsce w kwietniu 2020 r. warto złożyć jak najszybciej deklarację VAT za miesiąc kwiecień, aby administracja dysponowała danymi umożliwiającymi porównanie obrotów.
  • Wsparcie uzależnione jest od wysokości przychodu a nie dochodów.
  • Warto przeanalizować jakie dane najkorzystniej porównywać. Może się okazać, że obniżka przychodu w kwietniu będzie wyższa niż w marcu (w stosunku rok do roku) i złożyć wniosek po spłynięciu danych za kwiecień 2020 r. a nie jak najszybciej.
  • Subwencja jest zwracana w części 25% pod warunkiem utrzymania miejsc pracy przez okres 12 miesięcy.
  • Subwencja musi być przeznaczona na szeroko rozumiane pokrycie kosztów działalności gospodarczej a nie tylko wypłatę wynagrodzeń. Obejmuje to spłatę rat kredytów i leasingów, opłacenie czynszu, spełnienie świadczeń z umów z kontrahentami (zapłata za towary i usługi).

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy

***

Kiedy kontrola podatkowa prowadzi do zagrożenia
działalności przedsiębiorcy?

Trzeba powiedzieć jasno, że organy podatkowe zwłaszcza we współpracy z innymi organami państwa (Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i prokuraturą) w praktyce mogą zablokować działalność przedsiębiorcy w taki sposób, aby w krótkim czasie doprowadzić do zakończenia działalności spółki.

Podstawowym narzędziem jest zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych na majątku podatnika.

Zabezpieczenie może zostać zarządzone jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie podatek nie zostanie zapłacony a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

W praktyce dwa ostatnie przypadku nie są kontrowersyjne… [Czytaj dalej…]

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita