Procedury podatkowe

Procedury podatkowe to instrukcje postępowania mające na celu ograniczanie ryzyka podatkowego w prowadzonej działalności gospodarczej. Ich wdrożenie i stosowanie pozwala ograniczyć lub uniknąć nałożenia sankcji na przedsiębiorcę oraz zakwestionowania jego rozliczeń podatkowych w toku kontroli czy postępowania podatkowego. Procedury podatkowe ułatwiają skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem i podatkami, co jest szczególnie istotne z uwagi na stale zmieniające się przepisy, praktykę organów podatkowych oraz zmiany legislacyjne. Z tego względu prawidłowo opracowana procedura […]

Procedury podatkowe to instrukcje postępowania mające na celu ograniczanie ryzyka podatkowego w prowadzonej działalności gospodarczej. Ich wdrożenie i stosowanie pozwala ograniczyć lub uniknąć nałożenia sankcji na przedsiębiorcę oraz zakwestionowania jego rozliczeń podatkowych w toku kontroli czy postępowania podatkowego. Procedury podatkowe ułatwiają skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem i podatkami, co jest szczególnie istotne z uwagi na stale zmieniające się przepisy, praktykę organów podatkowych oraz zmiany legislacyjne. Z tego względu prawidłowo opracowana procedura powinna uwzględniać zarówno obecny stan prawny, jak i planowane zmiany przepisów. Posiadanie procedur podatkowych jest jednym ze sposobów wykazania należytej staranności w działaniu przedsiębiorcy (tzw. roztropność kupiecka).

 

Do najpopularniejszych, najczęściej stosowanych procedur zalicza się procedurę należytej staranności w podatku u źródła (WHT), procedurę należytej staranności MDR, audyt MDR, procedurę należytej staranności w VAT, procedurę weryfikacji kontrahentów, strategię podatkową oraz należytą staranność w cenach transferowych, procedurę dot. wykonywania obowiązków sprawozdawczych oraz regulowania zobowiązań podatkowych.

 

We współpracy z przedsiębiorcą opracowujemy praktyczne, indywidualnie przygotowane procedury oraz wspieramy w ich wdrożeniu, szkoląc osoby odpowiedzialne za ich przestrzeganie. Naszym celem jest wsparcie klienta w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków podatkowych zgodnie z przepisami, przy zachowaniu balansu pomiędzy ryzykiem a optymalizacją obciążeń podatkowych, bez nakładania uciążliwych obowiązków utrudniających działalność operacyjną

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • przygotowanie strategii podatkowych i procedur wewnętrznych, w tym m.in.:  procedur w zakresie podatku u źródła z uwzględnieniem zagadnienia obowiązku dochowania należytej staranności, procedur należytej staranności VAT obejmującej weryfikację kontrahentów;
  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy niezbędnej w branży, w której działa kontrahent;
  • analizę dotychczas stosowanych procedur podatkowych;
  • opracowanie i pomoc we wdrożeniu najkorzystniejszej strategii na wypadek sporu;
  • bieżące informowanie o zmianach w przepisach, przełomowych orzeczeniach i ważnych interpretacjach;
  • prowadzenie przeglądów podatkowych i podatkowych.

W LITIGATO doradzamy przedsiębiorcom i wspieramy prowadzone przez nich działalności gospodarcze. Rozumiemy, jak ważne dla naszych klientów jest prowadzenie biznesu, dlatego opracowana przez nas procedura jest nie tylko zgodna z obowiązującymi przepisami, ale także łatwa do praktycznego stosowania i nieuciążliwa z punktu widzenia działania przedsiębiorstwa.

Każdą procedurę opracowujemy indywidualnie, w odpowiedzi na konkretne potrzeby klienta. Jako autorzy procedur zarówno dla małych, firm rodzinnych jak i dużych przedsiębiorstw posiadamy doświadczenie w tworzeniu procedur zapewaniających jak największe bezpieczeństwo prawno-podatkowe i fiskalne.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita