Podwyżka podatku od nieruchomości

Ministerstwo Finansów obwieściło nowe górne granice stawek podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości. Jakie są zasady ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości? Mechanizm podwyższania stawek działa jak podwyżki dla sfery budżetowej na zasadzie indeksacji o inflację. Stawki ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego […]

Ministerstwo Finansów obwieściło nowe górne granice stawek podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości.

Jakie są zasady ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości?

Mechanizm podwyższania stawek działa jak podwyżki dla sfery budżetowej na zasadzie indeksacji o inflację.

Stawki ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Nie będzie zatem zaskoczeniem dla kogokolwiek w Polsce, że stawki podatkowe rosną, tak jak ceny towarów w sklepach.

Jaka będzie wysokość nowych stawek podatkowych?

Wzrost wynosi od kilku groszy do kilku złotych na m2 powierzchni co przy odpowiednio dużych powierzchniach może składać się na bardzo wysokie kwoty dodatkowego podatku.

Co do najistotniejszych stawek:

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy  1,16 zł (obecnie 1,03 zł) – wzrost o 0,13 groszy
  • od budynków mieszkalnych – 1,00 zł (obecnie 0,89 zł) co przekłada się na wzrost o 0,11 gr
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności 28,78 zł (obecnie 25,74 zł) co oznacza już wzrost aż o 3,04 zł na każdy metr kwadratowy budynku przedsiębiorcy.

Teoretycznie Ministerstwo ma tylko prawo do ogłoszenia stawki maksymalnej gdyż to gminy są gospodarzami podatku od nieruchomości i to organy gmin uchwalają konkretne stawki, które nie mogą jednak przekroczyć stawki maksymalnej.

Oczywiście trzeba zatem śledzić uchwały danej gminy ale praktyka gmin nie zaskakuje z każdą podwyżką stawki maksymalnej zwykle uchwalana jest podwyżka stawki obowiązującej w danej gminie.

Oszczędności w podatku od nieruchomości

Wobec tak znacznych podwyżek stawek (na które podatnik nie ma wpływu) tym ważniejsze staje się szukanie oszczędności w tym od czego płacimy podatek od nieruchomości.

Jeśli okaże się, że nasz budynek ma mniejszą powierzchnię lub powinniśmy płacić podatek właściwy dla innego typu budynków to podwyższenie stawek może nie przełożyć się na wyższą kwotę podatku do zapłaty.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

***

Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle w budynkach

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach kolejny odcinek cyklu wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości.

Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach… [Czytaj dalej…]

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita