Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle w budynkach

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach kolejny odcinek cyklu wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości. Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach. Problem – opodatkowanie instalacji w budynkach Mocno  już utrwalonym pomysłem na oszczędności w podatku od nieruchomości jest zweryfikowanie podejścia do budowli, instalacji które znajdują […]

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach kolejny odcinek cyklu wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości.

Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach.

Oszczędności w podatku od nieruchomości

Problem – opodatkowanie instalacji w budynkach

Mocno  już utrwalonym pomysłem na oszczędności w podatku od nieruchomości jest zweryfikowanie podejścia do budowli, instalacji które znajdują się całkowicie lub częściowo wewnątrz budynku.

Może chodzić zarówno o typowe instalacje wewnątrz budynku (kable, rurociągi, klimatyzacje) jak i wysokowartościowe składniki majątku – kotły, maszyny, urządzenia, linie produkcyjne, stacje gazowe i elektryczne.

Oczywiste pytanie dotyczące tych składników: czy płacić podatek od nieruchomości od budowli nawet jeśli choćby częściowo są one zlokalizowane wewnątrz już opodatkowanego budynku.

Rozwiązanie – wyłączenie z opodatkowania instalacji w budynkach

Podatnik z reguły przyjmuje założenie to co jest środkiem trwałym w grupie 2, podlega opodatkowaniu jako budowla. Właśnie w przypadku tzw. “budowli w budynkach”  założenie to może działać na niekorzyść.

Urządzenia i instalacje w części, w jakiej zlokalizowane są w budynku, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako odrębne obiekty budowlane; są one traktowane jako części budynku.

Wynika to z definicji budynku traktującej instalacje jako jego część. Dlatego skoro opodatkowany jest budynek to nie mogą być odrębnie opodatkowane składniki uznawane za części tego budynku.

Stanowisko o braku opodatkowania linii produkcyjnych (technologicznych) w budynku znajduje potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych i pismach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  (pismo MIIR z 14 września 2015 r. stanowiące odpowiedź na interpelację nr 33447 oraz pismo MIIR z 22 maja 2015 r. znak DB.II.054.20.2015.IS.2 stanowiące odpowiedź na oświadczenie senackie przy piśmie z dnia 23 kwietnia znak BPS/043-73-3184/15):

instalacje, które nie będą zapewniały możliwości użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem np. instalacje przemysłowe wewnątrz obiektu, nie podlegają reglamentacji przepisów ustawy – Prawo budowlane

Oszczędność – kto i ile może zaoszczędzić

Skutki rozwiązania są znaczne. Rozwiązanie skutkuje bowiem wyłączeniem z opodatkowania całości lub części budowli wewnątrz zakładu. Część budowli wewnątrz budynków nie będzie w ogóle opodatkowana.

Na przykładzie jeśli przedsiębiorca posiada kable i instalacje stanowiące odrębnie środki trwałe o wartości 400.000 zł zlokalizowane w 75% w budynkach to przy zastosowaniu rozwiązania zapłaci czterokrotnie niższy podatek.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

***

Oszczędności w podatku od nieruchomości – budowle zamortyzowane

W czasach gdy wszyscy poszukujemy ograniczenia kosztów i oszczędności w wydatkach rozpoczynamy cykl wpisów na temat sprawdzonych metod identyfikacji oszczędności w podatku od nieruchomości.

Ze względu na specyfikę tego podatku, raz zidentyfikowane oszczędności można z łatwością przenieść nawet 6 lat wstecz oraz rozpoznawać także w kolejnych latach [Czytaj dalej…]

Tomasz Szewczak

Inżynier architekt

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita