Podatek od nieruchomości w branży meblarskiej

Prognozy na 2024 r. nie są optymistyczne dla branży meblarskiej. To jeszcze nie koniec trudnej sytuacji na tym rynku.

  branża meblarska - podatek od nieruchomości

  Przedsiębiorcom zależy na utrzymaniu miejsc pracy, rentowności, a także na obniżeniu kosztów stałych. Podatek od nieruchomości jest istotnym stałym elementem kosztowym działalności w branży meblarskiej.

  Jak we wszystkich gałęziach gospodarki, tak i tutaj obciążenie podatkiem od nieruchomości występuje niezależnie od tego, jak jest kondycja finansowa spółki.

  Zakłady produkcyjne mebli ze względu na charakter prowadzonej działalności zazwyczaj swoją produkcje prowadzą na dużych powierzchniach, a element ten w podatku od nieruchomości jest największym obciążeniem fiskalnym.

  W przedsiębiorstwach z branży meblarskiej, często bywa, że mimo wprowadzanych zmian (takich jak remonty czy przebudowy) powierzchnia użytkowa budynków przez lata nie była weryfikowana, a historyczne dane o budynkach są przepisywane do deklaracji z nierzeczywistych zapisów znajdujących się w książkach obiektów budowlanych.

  Podatek od nieruchomości – jak szukać oszczędności

  Bez gruntownej znajomości zagadnień podatkowych oraz wiedzy technicznej prawidłowe wskazanie powierzchni użytkowej dla podatku od nieruchomości bywa bardzo trudne i skomplikowane przede wszystkim przy większych, złożonych zakładach produkcyjnych.

  Wykonanie odpowiedniego pomiaru/inwentaryzacji może znacznie wpłynąć na obniżenie należność w podatku od nieruchomości.

  Warto się przyjrzeć wszystkim składnikom deklaracji podatkowej i zastanowić się co można zrobić, aby danina, która płacona jest stale co roku była w jak najniższa, aby ewentualne wypracowane oszczędności zostały z Nami już na stałe.

  Charakterystyka zakładów produkcyjnych z branży meblarskiej

  • Duże powierzchnie produkcyjne i magazynowe, często na przestrzeni lat struktura architektoniczna zmieniana poprzez różnego rodzaju przebudowy, wyburzenia, remonty. Wpływa to z pewnością na błędne wskazywanie podstawy opodatkowania.
  • Nierzadko przy starszych zakładach powierzchnia użytkowa przepisywana jest od lat na podstawie danych nie mających nic wspólnego z rzeczywistością,
  • Charakterystycznym elementem dla tej branży jest również infrastruktura zewnętrza, w której skład mogą wchodzić takie elementy jak odpylacze, zbiorniki trocin, wiaty magazynowe czy też kanały wyciągowe, które nie zawsze spełniają przesłanki bycia obiektem, który należałoby wykazywać w podstawie opodatkowania.

  Co można zrobić, aby obniżyć koszty związane z podatkiem od nieruchomości?

  • Szczegółowa weryfikacja wszystkich składników deklaracji podatkowej,
  • Wykonanie inwentaryzacji powierzchni użytkowej według wytycznych ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Weryfikacja prawidłowości wykazywanych budowli w deklaracji podatkowej.

  Branża meblarska, aby w dalszym ciągu móc rozwijać się w odpowiednim tempie musi działać w kooperacji, z osobami które ulżą jej w codzienny stałych kosztach związanych z prowadzeniem działalności. Warto wdrażać odważne decyzje optymalizacyjne i nawiązywać relacje biznesowe ze specjalistami, którzy pomogą jej przejść przez ten trudny okres.

   

  Tomasz Szewczak

  Inżynier architekt

  Wojciech Pławiak

  Radca prawny / Doradca podatkowy

  Rekomendacje

   

  LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
  Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
  www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

   
  Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
  LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

  Business Centre Club

   

  Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

  Rzeczpospolita