Podatek od kryptowalut – jak się rozliczyć z fiskusem?

Rozpoczął się czas rozliczania podatków za 2023 rok. Obowiązek ten dotyczy również inwestorów giełdowych, m.in. tych, którzy obracają kryptowalutami. W związku z tym, LITIGATO Spory Podatkowe przygotowało artykuł dotyczący tego, jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Podatek od kryptowalut, bitcoina

30 kwietnia 2024 r. – ważna data dla podatników

Termin składania deklaracji podatkowych przypada wraz z końcem kwietnia (30 kwietnia).

Warto pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji podatkowej spoczywa na osobach, które uzyskały przychody z odpłatnego zbycia kryptowalut, jak również na osobach, które nie uzyskały przychodów, a poniosły jedynie koszty związane z ich nabyciem.

Ile wynosi stawka podatku od kryptowalut?

Stawka podatku od kryptowalut wynosi 19 % od dochodu (różnica między przychodem brutto, a kosztami uzyskania przychodu). Należy pamiętać, że za dochód przekraczający milion złotych Podatnik musi zapłacić dopłatę solidarnościową w wysokości 4% od dochodu.

Warto dodać, że w trakcie roku podatnik nie jest zobligowany do rozliczania się z kryptowalut. Taki obowiązek wystąpi dopiero na koniec roku.

Co istotne, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną.

Przychodu nie wykazuje się w związku z transakcją zamiany jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę. Transakcja pozostaje neutralna podatkowo aż do momentu, gdy któraś kolejna z wymienionych kryptowalut zostanie sprzedana albo zostanie zamieniona na towar/usługę. W tym przypadku dochodzi do rozliczenia podatkowego transakcji.

Koszty uzyskania przychodu oraz ich ujęcie w zeznaniu podatkowym

Podatnik ma prawo do obniżania przychodu ze sprzedaży kryptowalut o koszty ich nabycia oraz zbycia (np. koszty prowizji przy sprzedaży). W kontekście kosztów prądu, czy kosztów nabycia sprzętu (np. do kopania kryptowalut) stanowisko organów podatkowych jest niejednolite.

Niezwykle istotna jest również możliwość przenoszenia kosztów na lata kolejne.

Kiedy „czynny żal” jest obowiązkowy?

Przepisy podatkowe nakładają na Podatników szereg obowiązków do wypełnienia. Złożenie deklaracji podatkowej – wykazanie przychodów, kosztów a potem wpłacenie podatku powinno zostać dokonane w określonym przepisami terminem oraz wypełnione w prawidłowy sposób.

W sytuacji, w której Podatnik zapomni rozliczyć się z urzędem skarbowym lub też pierwotnie złożone rozliczenie nie będzie zawierało wszystkich osiągniętych kosztów lub przychodów Podatnik może „ratować się” składając tzw. czynny żal. Czynny żal to dokument, w którym Podatnik przyznaje s się do nieprawidłowości dotyczących rozliczeń podatkowych. Co istotne, czynny żal musi zostać złożony zanim urząd skarbowy zdąży wszcząć postępowanie w tej sprawie oraz dopełnić formalności, o których Podatnik zapomniał.

Czynny żal, a podatek od kryptowalut

W przeszłości kupiłeś lub sprzedałeś kryptowaluty? Nie wiedziałeś, że tego typu transakcje podlegają opodatkowaniu i chciałbyś naprawić swój błąd? Podobnie jak w każdej innej sprawie podatkowej Podatnikowi przysługuje prawo złożenia czynnego żalu oraz dopełnienia wszystkich formalności. Ważne, żeby zrobić to, zanim urząd skarbowy „dowie się” o niedopatrzeniu Podatnika.

Jak możemy Ci pomóc?

W ramach naszej współpracy przygotujemy dla Ciebie deklarację podatkową za 2023 r. oraz w razie potrzeby za poprzednie lata podatkowe wraz z czynnym żalem.

Nasze pakiety kryptowalutowe:

Pakiet Koszt
Pakiet I: deklaracja podatkowa za 2023 r. 1 500 zł brutto (w zależności od ilości transakcji)
Pakiet II: deklaracja podatkowa za 2023 r. i poprzednie lata podatkowe oraz czynny żal 4 000 zł brutto (w zależności od ilości transakcji)
Pakiet III: deklaracja podatkowa za 2023 r. i deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej 8 000 zł brutto (w zależności od ilości transakcji)

W celu rozliczenia podatku od kryptowalut za 2023 r. oraz za lata poprzednie zachęcamy do kontaktu z LITIGATO Spory Podatkowe.

Adrianna Dąbrowska

Aplikantka radcowska

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita