Obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej

Nie należy zapominać, że kontrolujący posiadają nie tylko uprawnienia, ale i szereg obowiązków związanych z kontrolą podatkową. Jakie są obowiązki kontrolujących? zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli (z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków) oraz doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia i okazanie legitymacji służbowej, zawiadomienie kontrolowanego o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, dokonywanie czynności kontrolnych w obecności reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika (chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych), powiadomienie kontrolowanego o miejscu […]

Nie należy zapominać, że kontrolujący posiadają nie tylko uprawnienia, ale i szereg obowiązków związanych z kontrolą podatkową.

Jakie są obowiązki kontrolujących?

  • zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli (z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków) oraz doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia i okazanie legitymacji służbowej,
  • zawiadomienie kontrolowanego o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu,
  • dokonywanie czynności kontrolnych w obecności reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika (chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych),
  • powiadomienie kontrolowanego o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności (chyba że kontrolowany jest nieobecny i okoliczności sprawy uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie dowodu),
  • dokumentowanie przebiegu kontroli w protokole kontroli, a następnie doręczenie go kontrolowanemu,
  • rozpatrzenie zastrzeżeń kontrolowanego do protokołu kontroli.
Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita