Lewis Hamilton – niewystarczająco sławny, aby zneutralizować podobieństwo do znaku towarowego

Lewis Hamilton, światowej sławy kierowca Formuły 1, złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego „Lewis Hamilton”. Właściciel istniejącego znaku „Hamilton” zgłosił sprzeciw, twierdząc, że znak towarowy „Lewis Hamilton” może prowadzić do konfuzji wśród konsumentów z powodu znacznego podobieństwa. Niedawne decyzja Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawie Lewisa Hamiltona wskazuje na znaczenie kryteriów podobieństwa i rozpoznawalności w ochronie znaków towarowych.

Lewis Hamilton

W przypadku sporów w zakresie znaków towarowych, jednym z kluczowych elementów jest ocena podobieństwa znaków. EUIPO ocenia zarówno wizualne, fonetyczne, jak i konceptualne aspekty znaków. W omawianej sprawie, mimo że nazwisko „Hamilton” jest szeroko rozpoznawalne dzięki karierze Lewisa Hamiltona, Izba Odwoławcza w sprawie R 336/2022‑1 uznała, że sama sława nie jest wystarczająca, aby zneutralizować podobieństwa między znakami towarowymi.

Izba Odwoławcza wskazała, że dowody przedstawione przez wnioskodawcę nie wykazały, iż w dniu złożenia wniosku o rejestrację spornego znaku, Lewis Hamilton, choć znany jako kierowca Formuły 1 w Wielkiej Brytanii i do pewnego stopnia w niektórych państwach członkowskich UE, był rozpoznawalny jako sławny sportowiec przez odpowiednią publiczność w całej UE. W związku z tym specjalna ochrona przyznawana osobom sławnym podczas składania wniosków o rejestrację znaków towarowych, polegająca na tym, że nazwisko sławnej osoby neutralizuje wszelkie podobieństwa do innych znaków, które w normalnych okolicznościach mogłyby prowadzić do prawdopodobieństwa konfuzji – nie ma zastosowania w tej sprawie.

Izba wskazała, że dowody powinny być oceniane w odniesieniu do konsumentów w UE, zaś przedstawione dowody, dotyczące Wielkiej Brytanii nie są już istotne po wycofaniu się Wielkiej Brytanii z UE. Przede wszystkim jednak Izba Odwoławcza wskazała, że reputacja Formuły 1 nie ma bezpośredniego wpływu na postrzeganie Lewisa Hamiltona lub jakiegokolwiek innego kierowcy Formuły 1, jako osoby sławnej, wobec czego oceniała sprawę zgodnie z normalnymi zasadami i stwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo konfuzji między dwoma rozpatrywanymi znakami, przynajmniej dla części właściwych odbiorców, tj. w odniesieniu do towarów w klasie 14 i usług w klasie 35 , co wynika z podobieństwa między towarami i usługami oraz rozpatrywanymi znakami. Izba Odwoławcza odmówiła więc rejestracji znaku towarowego „Lewis Hamilton”.

Jak skutecznie zarejestrować znak towarowy?

Decyzja Izby w sprawie Lewisa Hamiltona podkreśla, jak istotne jest dokładne zbadanie podobieństwa znaków towarowych przed złożeniem wniosku o ich rejestrację. Przedsiębiorcy powinni uwzględniać wszystkie aspekty, które mogą wpłynąć na percepcję znaku przez konsumentów – zarówno wizualne, fonetyczne, jak i konceptualne.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku warto przeprowadzić dokładną analizę rynku, aby upewnić się, że znak nie jest zbyt podobny do znaków już istniejących. Znaczenie geograficzne również odgrywa istotną rolę, ponieważ sława osoby lub marki może różnić się w zależności od regionu, co może mieć wpływ na decyzje urzędu patentowego.

Konsultacja z ekspertami w dziedzinie prawa własności intelektualnej może znacząco zwiększyć szanse na pomyślną rejestrację znaku. Dokładne przygotowanie oraz zrozumienie kryteriów oceny stosowanych przez urzędy ds. własności intelektualnej znacząco zwiększa szanse na pomyślną rejestrację znaku towarowego, a także ochronę marki na rynku, minimalizując ryzyko kosztownych sporów prawnych w przyszłości.

Tomek Prokurat
Tomasz Prokurat

Radca prawny / Doradca podatkowy

Weronika Tyniec
Weronika Tyniec

Aplikantka radcowska

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita