Fundacja rodzinna, a unikanie opodatkowania – opinia zabezpieczająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał pierwszą opinię zabezpieczającą w sprawie fundacji rodzinnej. Ocenił w niej, czy może ona służyć do unikania opodatkowania i czy można pozbawić podatnika korzyści, jakie daje fundacja, stosując klauzulę generalną (GAAR).

Krajowa Administracja Skrabowa

Z opinii zabezpieczającej z 21 grudnia 2023 r., nr DKP3.8082.5.2023 wynika, iż utworzenie w opisanym przypadku fundacji rodzinnej, wniesienie do niej mienia, prowadzenie przez nią działalności gospodarczej oraz otrzymanie przez beneficjentów świadczeń nie ma na celu unikania opodatkowania na podstawie przepisów GAAR, pomimo iż w sprawie została zidentyfikowana korzyść podatkowa będąca głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności. Ponadto, korzyść podatkowa wiążąca się z utworzeniem fundacji rodzinnej w ocenie Szefa KAS nie jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej, a sposób działania w sprawie nie jest sztuczny.

Cele fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna została przedstawiona jako instrument, który ma przede wszystkim służyć zabezpieczeniu przyszłości członków rodziny oraz łatwiejszej sukcesji majątku rodzinnego (np. akcji i udziałów). Fundacja ma gromadzić mienie i zarządzać nim w interesie beneficjentów poprzez prowadzenie skupionej w jednym podmiocie działalności inwestycyjnej i reinwestycyjnej majątku.

Z opinii wynika, iż wdrożenie planu sukcesji w sposób zdecydowany przyczynia się do zachowania trwałości rodzinnego biznesu, bez ryzyka wystąpienia sytuacji mających negatywny wpływ na funkcjonowanie działalności. Szef KAS podzielił również stanowisko Wnioskodawców, że skupienie wszystkich udziałów i akcji w jednym podmiocie, jakim jest fundacja rodzinna, może ułatwić przyszłą sukcesję tego majątku oraz ograniczyć ryzyko sporów związanych z różną dochodowością spółek i ich sukcesją z uwagi na planowane zbywanie części lub całości posiadanych udziałów i akcji Spółek operacyjnych w ramach prowadzonej działalności.

Zbycie udziałów wniesionych do fundacji rodzinnej

Ponadto, Szef KAS potwierdził iż, ochrona posiadanego przez fundację mienia oraz jego skuteczne powiększanie oraz reinwestowanie zysków, które fundacja uzyskała z posiadanego mienia w ramach dozwolonej działalności gospodarczej, a także zyski z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółkach operacyjnych są zbieżne z zamysłem ustawodawcy.

Organ również za istotne dla sprawy uznał, iż wniesienie udziałów i akcji do fundacji rodzinnej nie będzie miało na celu instrumentalnego wykorzystania tego podmiotu do zbycia tych udziałów/akcji, a służyć będzie koncentracji mienia na rzecz rodziny fundatora.

Co najważniejsze, opinia zabezpieczająca Szefa KAS potwierdza, że prawidłowo zaplanowana i utworzona w celach zgodnych z ustawą fundacja rodzinna może być instytucją bezpieczną oraz efektywną, nie tylko od strony podatkowej.

Zastanawiasz się nad utworzeniem Fundacji Rodzinnej? Zapraszamy do kontaktu z zespołem LITIGATO – pomożemy Ci podjąć decyzję!

Adrianna Dąbrowska

Aplikantka radcowska

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita