Wszystko, co trzeba wiedzieć przed założeniem fundacji rodzinnej

Ta nowa w polskim prawie instytucja zasługuje na uwagę ze względu na możliwość kumulacji, reinwestowania oraz wypłacania kapitału na korzystnych podatkowo warunkach. W artykule zostaną przedstawione przypadki, w których warto rozważyć utworzenie fundacji rodzinnej, a także jej sposób opodatkowania oraz korzyści, jakie przynosi.   Fundacje rodzinne – dla kogo? Na wstępie warto podkreślić, że nowe przepisy nie są zarezerwowane wyłącznie dla wielkich majątków rodzinnych. Co więcej, aby z nich skorzystać nie trzeba nawet mieć […]

Ta nowa w polskim prawie instytucja zasługuje na uwagę ze względu na możliwość kumulacji, reinwestowania oraz wypłacania kapitału na korzystnych podatkowo warunkach. W artykule zostaną przedstawione przypadki, w których warto rozważyć utworzenie fundacji rodzinnej, a także jej sposób opodatkowania oraz korzyści, jakie przynosi.

 

Fundacje rodzinne – dla kogo?

Na wstępie warto podkreślić, że nowe przepisy nie są zarezerwowane wyłącznie dla wielkich majątków rodzinnych. Co więcej, aby z nich skorzystać nie trzeba nawet mieć rodziny – można być zarazem fundatorem i beneficjantem fundacji rodzinnej. Jest to instrument, który może posłużyć mniejszym, w tym jednoosobowym firmom.

 

W jakim celu zakłada się fundacje rodzinne?

To atrakcyjny wehikuł służący kumulowaniu i ochronie majątku, uzyskiwanie dochodów pasywnych i  prowadzenie – w pewnym zakresie – działalności gospodarczej. Reinwestowanie kapitału jest opodatkowane bardzo rozsądnie i – co najważniejsze – dopiero przy wypłacie środków beneficjentom. Fundacja rodzinna może działać w obrocie gospodarczym:

  • będąc wspólnikiem w innych spółkach,
  • inwestując w papiery wartościowe i prawa o podobnym charakterze,
  • wynajmując i dzierżawiąc majątek nieruchomy i ruchomy,
  • udzielając pożyczek beneficjentom i „swoim” spółkom.

 

Najważniejsze zalety fundacji rodzinnej

  • Relatywnie niska wartość funduszu założycielskiego – 100 000 zł, nie w tylko w formie środków finansowych, ale także nieruchomości czy mienia ruchomego.
  • Nieskomplikowane reguły zarządzania fundacją, w dużej mierze ustalone przez samego fundatora.
  • Możliwość prowadzenia w określonym zakresie działalności gospodarczej.
  • Opodatkowanie na rozsądnym poziomie.

 

Oszczędności podatkowe w fundacji rodzinnej

Jedną z najważniejszych korzyści z prowadzenia fundacji rodzinnej jest korzystne opodatkowanie, zwłaszcza gdy wniesiony majątek, fundator i beneficjenci znajdują się w kręgu najbliższej rodziny.

Już na etapie zakładania fundacji rodzinnej można skorzystać z preferencji – wniesienie przez fundatora mienia do fundacji nie skutkuje opodatkowaniem podatkiem od podatków i darowizn, ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). W pewnych przypadkach może natomiast pojawić się podatek VAT (np. przy nieodpłatnym przekazaniu na rzecz fundacji nieruchomości nowych).

W trakcie funkcjonowania fundacji jej bieżące dochody nie są opodatkowane CIT-em.

Dochody zgromadzone przez fundację na etapie wypłaty beneficjentom są opodatkowane 15% CIT. W przypadku najbliższych krewnych (z grupy „0”) nie ma dodatkowego opodatkowania PIT.

Fundacja rodzinna dysponując nieruchomościami i wykorzystując je w działalności gospodarczej płaci podatek od nieruchomości na zasadach ogólnych. Podlega także opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków.

 

Od kiedy FR?

Ustawa o fundacji rodzinnej została podpisana przez Prezydenta, jej przepisy mają wejść w życie 22 maja 2023 r. Warto zaznaczyć, że dwa tygodnie po podpisaniu ustawy rozpoczęto prace nad jej nowelizacją, które nadal trwają – przepisy są więc w trybie zmian.

Należy pamiętać, że skorzystanie z tego rozwiązania powinno być poprzedzone analizą – czy fundacja jest dla nas najlepszym rozwiązaniem? Być może inne, dostępne w naszym systemie prawnym, instytucje będą w konkretnym przypadku korzystniejsze. Analiza pomoże też ustrzec się przed pułapkami, w które przypadkiem może wpaść fundator i beneficjenci.

Wojciech Pławiak

Radca prawny / Doradca podatkowy

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita