O nowym podatku od nieruchomości w 2024 – MF odpowiada RPO

W poprzednim wpisie informowaliśmy o pytaniach Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Finansów o status prac nad nowym podatkiem od nieruchomości od 2025 r. Dzisiaj o odpowiedzi Ministra Finansów, która wyznacza kierunki zmian i wskazuje zarys kalendarza prac.

Założenia nowego podatku od nieruchomości

Uwzględniając problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i przede wszystkim orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Ministerstwo oficjalnie potwierdziło, iż prowadzone są prace, w celu zdefiniowania na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości pojęcia „budowla”.

Ujawniono trzy konkretne założenia projektu

  • wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych.
  • określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy.
  • zachowanie fiskalnego status quo czyli podatku powinno być mniej więcej tyle samo co dotychczas i najlepiej od tych samych obiektów.

Obok tych podstawowych założeniem celem prac ma być również mniej jednoznaczne wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów oraz możliwość uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych dotyczącego stosowania obowiązujących przepisów.

Wykluczono jednocześnie reformę w kierunku powszechnego podatku katastralnego.

Kalendarz prac nad nowym podatkiem od nieruchomości.

Projekt przepisów w zakresie definicji pojęcia „budowla” oraz w zakresie doprecyzowania zasad opodatkowania garaży zostanie zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ostatecznie z uwagi na roczny charakter wymiaru podatku od planuje się, że nowe regulacje, powinny zostać opublikowane najpóźniej do końca listopada br.

Chodzi tu o publikację w Dzienniku Ustaw a nie publikację samych projektów regulacji. W tym przypadku, z pewnością należy spodziewać się pierwszych projektów jeszcze przed wakacjami.

Potwierdza to jasna deklaracja Ministerstwa o planach skonsultowania projektowanych rozwiązań z szerokim kręgiem podmiotów, których dotyczyć będą zmieniane przepisy, celem wypracowania rozwiązań możliwie najbardziej satysfakcjonujących ich interesariuszy, tj. przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości oraz jednostek samorządu terytorialnego, będących beneficjentami wpływów z tego podatku.

Trzymamy za słowo, że proces tak właśnie będzie wyglądał. O szczegółach będziemy informować.

Rekomendacje

 

LITIGATO Spory podatkowe wyróżnione w rankingu firm doradztwa podatkowego w 2022 roku
Wojciech Plawiak – rekomendowany doradca w podatku od nieruchomości
www.litigato.pl – TOP 5 w kategorii Najlepsze strony internetowe

 
Wojciech Pławiak jest ekspertem BCC w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.
LITIGATO Spory podatkowe jest członkiem Business Centre Club.

Business Centre Club

 

Wojciech Pławiak został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku od nieruchomości w 2015 r. w prestiżowym X ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej oraz rekomendowany doradca w kategorii Podatek od nieruchomości w XIII edycji Rankingu za 2019 r.

Rzeczpospolita