Sprawy karne skarbowe

Wygrywamy spory podatkowe w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej. Oferujemy:

  • Obronę klienta w procesie karnym skarbowym na wszystkich etapach;
  • Pomoc prawną w przypadku zatrzymania i tymczasowego aresztowania, w tym udział w przesłuchaniach w ramach składania wyjaśnień, posiedzeniu aresztowym, przygotowania zażalenia;
  • Przygotowanie wyjaśnień, wniosków dowodowych i pism procesowych na etapie postępowania przygotowawczego;
  • Aktywny udział w rozprawie przed sądem I instancji;
  • Przygotowanie apelacji, kasacji i innych środków zaskarżenia; 
  • Reprezentację w postępowaniach odwoławczych oraz przed Sądem Najwyższym;
  • Przygotowanie skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
  • Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej za rozliczenia podatkowe. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NASZYM BLOGU.

Pozostałe specjalizacje

Masz kontrolę?

Kontrola podatkowa to codzienność każdego przedsiąbiorcy. Aktywnie wspieramy podatników w toku kontroli podatkowej i w obronie praw przedsiębiorcy. Jak pomagamy?